• TurkishEnglishGermany

BLOG YAZILARI

**AB ÇEVRE EYLEM PLANI- 2020

**AB ÇEVRE EYLEM PLANI- 2020
Eylem Planı temel 3 öncelik içermektedir:
 Doğal ve ekolojik hayatın korunması ve iyileştirilmesi: 2020 Biyo Çeşitlilik Stratejisi ve
Avrupa’nın Su Kaynaklarının İyileştirilmesi Planı’nı da kapsayan arazi kullanımının iyileştirilmesi, temiz içme suyunun, hava kalitesinin ve doğanın korunmasını içermektedir.
 Yeşil ve düşük karbonlu ekonomiye geçiş: Daha Azla daha çok iş yapma sloganıyla, kaynak verimliliğine odaklı ekonomi modeline geçiş ve bunun için 20-20-20 iklim ve enerji hedeflerine ulaşılması hedeflenmektedir.
 Çevresel nedenli etkilerin azaltılmasıyla insan sağlığının korunması: Toksik içermeyen çevre, AB vatandaşının bilgilendirilmesi ve daha iyi uygulamaların gerçekleştirilmesi öncelik olarak belirlenmiştir.
Bu önceliklere ulaşmaya olanak tanıyacak hedefler olarak aşağıdaki eylemler belirlenmiştir:
* AB çevre mevzuatının daha iyi uygulanması: AB ekonomisine katkı,
* Daha iyi bilgi akışının sağlanması: Potansiyel çevresel risklere karşı bilincin artırılması, araştırma ve inovasyon çalışmalarına daha fazla yatırım,
*İklim ve çevre çalışmalarına yatırımların artırılması: Özel ve kamu sektörünün desteği ile çevre-dostu ürün ve hizmetlerin AB pazarında artırılması,
*Çevresel ve iklim değişikliği düzenlemelerinin, diğer politika alanlarına tamamen entegre edilmesi: Bölgesel, balıkçılık, tarım, ulaştırma, enerji gibi politika alanlarıyla paralel çalışmaların yürütülmesi.
Bu hedeflere ilaveten iki adet de yatay öncelik belirlenmiştir:
*Sürdürülebilir şehirler: Çevre-dostu şehir planlamaları,
*AB’nin uluslararası ortamda etkinliğinin artırılması: Rio+20’de kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile birlikte, AB’nin küresel yaklaşımlarından biri olacak “Gezegenin Sınırları İçinde, Daha İyi Yaşamak” amacının yaygınlaşması.
2014 yılında oluşturulan Eylem Planı kapsamındaki hedefler AB kurumları ve AB üyesi Devletler tarafından 2020 yılına kadar gerçekleştirilecektir.
(Not: Metin, AB Komisyonu Çevre Genel Müdürlüğü web sayfasından alınarak tercüme edilmişt

16 Aralık 2016 95 okunma
Semra Aydın

Bu yazarın açıklaması maalesef yok.

BENZER YAZILAR

VAN İŞGEM de Pandemi Tedbirleri

Ülkemizdeki pandemi ile mücadeleye de tek ve VAN İŞGEM çalışanlarını koruma adına VAN İŞGEM Kampü alanında ve işyerlerinde ma ke kullanımı zorunlu hale getirildi Kampü alanının...