• TurkishEnglishGermany

BLOG YAZILARI

ÇOCUK İŞÇİ ÇALIŞTIRMA DURUMLARI

ÇOCUKLARIN ÇALIŞTIRILMASI
4857 Sayılı İş Kanunumuzda 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaklanmıştır.
Kanun buna bir istisna getirmiş, 14 yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocukların hafif işlerde çalıştırılabilmesi istisnasını getirmiştir. Ancak kanun bu istisnayı çocuğun yapacağı işin “bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmesi”ne ket vurmaması ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmaması şartlarına bağlamıştır.
Çocuk işçiler meyve, sebze, çiçek toplama işleri, esnaf ve sanatkarların yanında satış işleri, büro hizmetlerine yardımcı işler, gazete, dergi ya da yazılı matbuatın dağıtımı ve satımı işleri (yük taşıma ve istifleme hariç), fırın, pastane, manav, büfe ve içkisiz lokantalarda komi ve satış elemanı olarak yapılan işler, satış eşyalarına etiket yapıştırma ve elle paketleme işleri, spor tesislerinde yardımcı işler, çiçek satışı, düzenlenmesi işleri gibi işlerde çalıştırılabilirler.
Bu işlerle uğraşan işyerlerinde olsa da, düşme ve yaralanma tehlikesi olabilecek şekilde çalışmayı gerektirecek olan işlerde yine de çocuk çalıştırmak yasaktır.
Çocuk işçiler her türlü işlerde çalıştırılamazlar. Ç
ocuk ve genç işçiler, okula devam edenlerin okula devamları ile okuldaki başarılarına engel olmayacak, meslek seçimi için yapılacak hazırlıklara ya da yetkili makamlar tarafından yeterliliği kabul edilen mesleki eğitime katılmasına engel olmayacak işlerde çalıştırılabilirler.
Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde yedi ve haftada otuz beş saatten fazla olamaz. Ancak, 15 yaşını tamamlamış çocuklar için bu süre günde sekiz ve haftada kırk saate kadar arttırılabilir.
Çocuk ve genç işçilerin günlük çalışma süreleri, yirmi dört saatlik zaman diliminde, kesintisiz on dört saat dinlenme süresi dikkate alınarak uygulanır. Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere, en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir. Okulun kapalı olduğu dönemlerde çalışma süreleri birinci fıkrada belirtilen çalışma sürelerini aşamaz. İki saatten fazla dört saatten az süren işlerde otuz dakika, dört saatten yedi buçuk saate kadar olan işlerde çalışma süresinin ortasında bir saat olmak üzere ara dinlenmesi verilmesi zorunludur.

Çocuk ve genç işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz. Yıllık ücretli iznin kesintisiz kullandırılması esastır. Ancak, yararına olduğu durumlarda çocuk ve genç işçinin isteği üzerine en fazla ikiye bölünerek kullandırılabilir.

Çalıştırılan Çocuk da Sigortalı Olmak Zorundadır. Gerek çalıştırma yasağı dâhilinde olsun gerekse olmasın sosyal güvenlik yönünden hizmet akdine tabi olarak çalıştırılan çocukların sigortalı olarak bildirilmeleri zorunludur. Hizmet akdi çocukların vasi ya da velisi tarafından akdedilmiş kabul edilir. Sigortasız olarak bir kişiyi çalıştırmak 5510 sayılı Kanun uyarınca yasaktır. Sigortasız olarak çalıştırılan her biri için aylık iki asgari ücret tutarında idari para cezası vardır.
Ayrıca belirtmek gerekirse Maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında veya su altında çalışılacak işlerde 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınların çalıştırılması ile sanayiye ait işlerde 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılması yasaktır.

Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak, yer ve su altında çalıştırma yasağına uymamak ve Çocuk ve genç işçileri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler fiillerinden dolayı İşverenler yukarda sayılan her bir fiil için kurum tarafından 2016 yılı için 1.560 lira para cezasıyla cezalandırılırlar.

13 Temmuz 2017 81 okunma
Semra Aydın

Bu yazarın açıklaması maalesef yok.

BENZER YAZILAR

VAN İŞGEM de Pandemi Tedbirleri

Ülkemizdeki pandemi ile mücadeleye de tek ve VAN İŞGEM çalışanlarını koruma adına VAN İŞGEM Kampü alanında ve işyerlerinde ma ke kullanımı zorunlu hale getirildi Kampü alanının...