İŞGEM Tanımı

Anasayfa » İŞGEM Tanımı

İŞGEM Tanımlamaları

İŞGEM (İş Geliştirme Merkezleri) küçük girişimcilerin iş kurmasını ve büyümesini destekleyen, dolayısıyla da işletmelerin en kırılgan oldukları iş kurma başlangıç aşamasını sağlıklı bir şekilde aşarak, hayatta kalmalarını ve gelişmelerini sağlayan kuruluşlardır

Bu kuruluşlar Kobi Fidanlığı, KuluçkaMerkezi, İnkübator merkezi olarak da adlandırılmaktadır.

 Niçin İŞGEM

Dünyada ve ülkemizde son 20 yılda işletme kuruluş sayıları hızla artmakla beraber işletmelerin, kuruluşlarını takip eden bir kaç yıl içinde kapanma oranları artmaktadır. İstatistiklere göre küçük işletmelerin kuruluş yıllarındaki başarısızlık oranı %60-80 iken İşgem ’de yer alan girişimci firmalarda bu oran %10’lara düşmektedir.

İŞGEM’lerin Amaçları

– Yerel kalkınmayı sağlam

– Girişimciliği geliştirmek

– Yerel kaynakları girişimlere yönlendirmek

– Yeni işletmelerin kurulmasına ve gelişmesine destek olmak

– Bu çalışmalar neticesinde istihdam oluşumuna katkı sağlamak