• TurkishEnglishGermany

BLOG YAZILARI

VAN İLİ KAPSAMINDA MÜCBİR SEBEP HALİNİN SONLANDIRILMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Bildiğiniz üzere 23/10/2011 tarihinde Van İli’nde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle Van İli ile Ağrı İli’nin Patnos İlçesi ve Bitlis İli’nin Adilcevaz İlçesi’ndeki tüm mükellefler için 23/10/2011 tarihinden başlamak üzere Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep hâli ilan edilmiş ve mücbir sebep kapsamındaki mükellefler için, 23/10/2011 tarihinden itibaren verilmesi gereken tüm vergi beyannameleri ile bildirimlerinin verilme ve ödeme süreleri ileride belirlenecek bir tarihe kadar uzatılmıştı.
27/05/2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun (Kanun) 5 inci maddesinin birinci fıkrasında “Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre mücbir sebep hâli ilan edilmiş ve mücbir sebep süresi iki yılı aşmış yerlerde, mücbir sebep hâli devam eden mükelleflerin mücbir sebep hâli bu Kanunun yayımlandığı ayın son günü itibarıyla sona erer.” hükmü yer almaktadır.
Buna göre, Maliye Bakanlığı tarafından Van İli’nin tamamı, Ağrı İli Patnos İlçesi ve Bitlis İli Adilcevaz İlçesi’nde 23/10/2011 tarihi itibarıyla ilan edilen mücbir sebep hâli, mücbir sebep hâli devam eden tüm mükellefler bakımından, Kanunun yayımlandığı ayın son günü olan 31/05/2017 tarihinde herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın kendiliğinden sona ermiştir.
“Mücbir sebep ilanı nedeniyle verilmeyen; beyanname ve bildirimler bu Kanunun yayımını izleyen üçüncü ayın sonuna kadar verilir, geçici vergi beyannameleri, mükellef bilgileri bildirimleri ve kesin mizan bildirimleri verilmez…” ifadesi kapsamında 23/10/2011 – 31/05/2017 tarihleri arasında verilmemiş olan beyannamelerinizin verilmesi hususunda herhangi bir cezai işlemle karşılaşmamanız için Mali Müşavirleriniz ile irtibata geçmeniz gerektiği konusunu bilgilerinize sunarız.
Konu ile ilgili detaylı bilgiye Van Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın www.vansmmmo.org.tr adresli resmi internet sayfasından da ulaşabilirsiniz.

08 Haziran 2017 149 okunma
Semra Aydın

Bu yazarın açıklaması maalesef yok.

BENZER YAZILAR

VAN İŞGEM de Pandemi Tedbirleri

Ülkemizdeki pandemi ile mücadeleye de tek ve VAN İŞGEM çalışanlarını koruma adına VAN İŞGEM Kampü alanında ve işyerlerinde ma ke kullanımı zorunlu hale getirildi Kampü alanının...